Provize har indgået endnu en aftale med VikingGenetics om leverance af projektledelse, denne gang i forbindelse med analyse, kravspecifikation og løsningsdesign på processer og systemer til indkøb af tyre til sædproduktion, i Danmark, Sverige og Finland.

VikingGenetics screener og udvælger hvert år mere en 2500 avlstyre til genomisk test, og heraf vælges 450-500 til yderligere afkomsundersøgelser. Ca 10% heraf udvælges til brugstyre, som årligt leverer 3,8 mio sæddoser til salg i skandinavien og på verdensmarkedet. VikingGenetics producerer verdens bedste tyresæd, efter tyre med størst mulig økonomisk og avlsmæssig værdi.

ProVize har ansvaret for den overordnede projektledelse, inkl. styring af alle projektfaser, projektleverancer og projektteams. Dette inkluderer både virksomhedens egne projektdeltagere, samt eksterne IT leverandører.

Projektet forventes afsluttet primo 2013.