Digitaliseringsløft af værdier og målsætninger

Kvalificeret digitalisering
Måske er I blandt de mange virksomheder, som kan opnå forretningsfordele gennem øget anvendelse af ny teknologi og optimering af eksisterende processer? Det kræver, at I er åbne for udvikling og ser øget kvalificeret digitalisering som en udviklingsmulighed – og en konkurrencefordel.

I Provize sikrer vi, at dine digitaliseringstiltag er koordinerede med virksomhedens forretningsmodel og understøtter virksomhedens langsigtede målsætninger og værdier.


Relevante IT-løsninger
Provize hjælper dig med at identificere relevante områder for digitalisering og finde frem til de teknologiske muligheder, der bedst passer til virksomhedens målsætning og forhold. Det gælder uanset, om behovet er relativt simpelt, eller om I har brug for etablering af større, sammenhængende IT-løsninger.

Vi har erfaring med at tilrettelægge og gennemføre forløb, der kan hjælpe din virksomhed med at udvide perspektivet og vælge rigtigt. Provize sikrer, at I bliver i stand til at evaluere muligheder og risici i forhold til jeres nuværende forretningsmodel. Desuden giver vi jer viden og værktøjer til at prioritere og gennemføre de aktiviteter, der giver de største og hurtigste fordele for netop din virksomhed.

Typiske digitaliseringsløsninger:

  • Vurdering af forretningsmodel og forretningsområder i forhold til digitalisering
  • Fastlæggelse af cloud- og mobilstrategi
  • Overblik over muligheder for kommerciel udnyttelse af data til reel forretningsviden
  • Vurdering og indføring af standardløsninger som CRM, ERP, BI med videre
  • Vurdering og indføring af nyere teknologier, som f.eks. IoT, Big Data og Machine Learning
  • Markedsføring, salg og kommunikation via sociale medier

I Provize holder vi os opdaterede på de teknologiske muligheder, og vi vurderer altid værdien ud fra et samlet perspektiv for din virksomhed. For os er digitalisering ikke et mål i sig selv. Det er et middel til at opnå varige konkurrencefordele for din virksomhed.

Kontakt os for at høre om mulighederne og vores erfaringer!