Program- og projektledelse med fokus på værdirealisering

Ledelse af lokale projekter og globale programmer
Med Provize får du en garvet medspiller inden for program- og projektledelse. Vi har med stor succes gennemført såvel mindre lokale projekter som store globale programmer, der tilsammen tæller løsninger til mere end 50 lande og tusindvis af brugere. Som eksperter i at få forretning og IT til at samarbejde sikrer Provize dig, at de opstillede mål nås –med et fast fokus på værdirealisering.


Erfaring sikrer succesfuld IT- og
procesoptimering
Provize har stor erfaring med at planlægge, styre og sikre eksekveringen af programmer og projekter, der indeholder en høj grad af IT- og procesoptimering. Foruden et stærkt teoretisk fundament og stor praktisk erfaring har vi en pragmatisk tilgang til projektledelse, der sikrer dig og din virksomhed, at vi ikke styrer snæversynet efter modeller. Provize tager altid udgangspunkt i det, der virker, og koncentrerer indsatsen om, hvad der er absolut nødvendigt for succes.

Vi har stor erfaring med både SAP, IFS, Microsoft Dynamics, Oracle, Salesforce, Succesfactors og Taleo – for bare at nævne et udvalg. Provize har stået i spidsen for projekter inden for både ERP, SCM, WMS, TMS, MES, CRM, CPQ, HRM, BI og IT-infrastruktur. Vi er certificerede i SAFe, LeSS, PRINCE2Agile, PRINCE2 og IPMA – uden at være slaver af nogen bestemt metode.

Samarbejde i alle faser af projektarbejdet
Med Provize ved roret får du en partner, der styrer projekterne i et tæt og veldefineret samarbejde med alle, herunder ledelsen, linjeorganisationen, medarbejderne samt forskellige eksterne parter og leverandører. Provize fungerer både som programchefer og projektledere. Vi kan også supplere et projekt med mere specifikke kompetencer, baseret på vores mangeårige erfaring inden for alle aspekter af projektarbejde og leverancer.


Planlægning, styring og eksekvering – i alle discipliner
Skal I have hjælp til et større program, en portefølje af projekter eller et enkelt, konkret projekt, kan Provize hjælpe jer med planlægning, styring og eksekvering – inden for alle discipliner. Uanset om der er tale om opstart, review eller genopretning af et igangværende program eller projekt, er du med Provize sikret en kompetent og målrettet partner.

Mød nogle af de kunder, vi har samarbejdet med om såvel lokale og globale programmer.