Provize er blevet engageret til at evaluere projekt-performance for en IT leverandør, efter et tæt samarbejde omkring en international implementering af MS Dynamics NAV.

Provize skal ligeledes give input til hvorledes virksomheden kan anvende “best practise projektledelse” på internationale projekter med en høj grad af IT og procesoptimering.

Både evaluering og input til best practise projektledelse afvikles gennem workshop med IT leverandøren, hvor erfaringer og konklusioner opsamles og dokumenteres til videre brug.

Se her for yderligere om projektrådgivning og projektledelse