Provize har som projektleder haft ansvaret for at lede udarbejdelse af proces- og system-analyse, kravspecifikation, løsningsdesign, projektbudget, projektplan og risikovurdering til et større systemudviklingsprojekt, i tæt samarbejde med VikingGenetics og en række IT leverandører. Analyse-, design- og planlægnings-arbejdet er gennemført fra December 2012 til Maj 2013.

Systemudviklingsprojektets formål er at udvikle en fælles IT platform til screening, selektion, avl, test, indkøb, samt overvågning af performance af VikingGenetics tyre, på tværs af alle produktionssteder i Danmark, Sverige og Finland. Projektet skal ligeledes understøtte og sikre fælles processer på tværs af de 3 lande, samt afløse en lang række “stand-alone-systemer” som anvendes i dag.

Projektet er godkendt af VikingGenetics direktion og bestyrelse, og Michael Libens fra Provize vil fremover være tilknyttet projektet, som rådgiver for projektledelsen i VikingGenetics.

Se her for yderligere om projektrådgivning og projektledelse