Provize har indgået aftale med en internationalt markedsledende virksomhed omkring projektledelse. Aftalen dækker en foranalyse, incl. kravspecificering og design af løsning, til en fælles IT arkitektur og processer til optimering af online ordre håndtering. Virksomheden har i dag forskellige – og delvist manuelle  – processer og løsninger i en række lande. Foranalyse og design af løsning forventes at løbe fra Medio Oktober 2015 – Februar 2016. Projektledelsen vil for Provize varetages af Karsten Nielsen.

Se her for yderligere om projektrådgivning og projektledelse