Provize har siden Juni 2015 haft ansvar for et mindre projekt, hvor der hos en stor international virksomhed er implementeret en ny platform til visning af organisationsdata i grafisk layout.

Systemet – Ingentis Org Manager – får data fra SAP om ca 17.000 medarbejdere og deres organsiatoriske placering, og kan præsentere dette visuelt i en webbrowser, med mulighed for avanceret søgning, dataudtræk m.v.

Projektet er leveret på ca. 3 måneder, og har involveret integration fra SAP – via SAP PO – til Ingentis Org Manager, samt en del customisering til virksomhedes design-guides og funktionskrav.

Se her for yderligere om projektrådgivning og projektledelse