Her ved enden af året 2015, vil jeg meget gerne takke alle kunder, samarbejds-partnere og projektdeltagere for et rigtig spændende år, fyldt med gode opgaver og oplevelser.

I 2015 gik jeg på sommerferie efter 2 års programledelse i Tyskland og Holland, og med den sidste idriftsættelse som en rigtig fin success at slutte af med. Et varmt tak og farvel  til de ca. 200 mennesker som var, eller havde været, en del af programmet – og som alle havde slidt og kæmpet sammen for at få skabt en fælles platform for IT og forretningsprocesser, for en række forskellige forretningsenheder. Virkeligt lærerigt på mange fronter, og med mange nye relationer til en masse dygtige mennesker.

Efterår og vinter har budt på nye opgaver for både store og mindre kunder :

Der er bl.a. blevet idriftsat et nyt visuelt HR system, som får data fra SAP om ca 17.000 medarbejdere og deres organisatoriske placering, og kan præsentere dette visuelt i en webbrowser, med mulighed for avanceret søgning, dataudtræk m.v. Et kort “agilt” projekt på ca. 3 måneder med et lille dedikeret team.

Ligeledes har vi over efteråret leveret projektledelse på kravspecificering og design af ny fælles løsning til optimering af online ordre håndtering. Virksomheden har i dag forskellige – og delvist manuelle  – processer og løsninger i en række lande. Her har Karsten Nielsen styringen, og i Januar 2016 besluttes det videre forløb for implementering i foråret.

Jeg har også siden sommeren brugt min primære tid på et warehouse/produktion/planning projekt, hvor vi udbygger IT platformen og optimerer processerne indenfor lagerstyring, produktion og produktions-planlægning til at styre leverance af 140. mio. kg. mejeriprodukter årligt, på ca. 1000 udgående euro-paller dagligt, for et dansk mejeri med eksport til 50 lande af 350 forskellige færdigvarer. Dette fortsætter efter planen et godt stykke ind i 2016.

Tak til jer alle, for at vælge mig og os til opgaver igen og igen. Det er jeg rigtig stolt af og taknemmelig for. Jeg ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nytår, samt et spændende 2016 !

Michael Libens

 

At the end of 2015, I would like to thank all clients, partners and project participants for an exciting year, filled with interesting assignments.

In 2015 I went on summer vacation after 2 years of program management in Germany and Netherlands, and with the last system launch as a very fine success to end that assignment. A warm thanks and goodbye to the 200 persons who were, or had been, involved in the program – and who had fought together to create a common IT platform and business processes, for a number of business units. A learning experience in many areas and new relations to a lot of very skilled and dedicated people.

Autumn and winter has contained new assignments for both large and smaller customers :

We’ve helped launch a new visual HR system, which receives data from SAP about 17.000 employees and their organisational placement, and presents this visually in a web-browser, including possibilities of advanced search and data-extraction. A short “agile” project, delivered in ca. 3 months with a small dedicated team.

During autumn, we’ve also delivered project management on specification and design of a new common solution for optimization of online ordering. The company today has a number of different – and partly manual – processes and solutions in a number of countries. Karsten Nielsen has the project manager role from our side, and in January 2016 the implementation will be decided.

Since summer I have spent my primary part on a warehouse/production/planning project, where we are extending the IT-platform and optimize processes within warehouse management, production and production planning, to control and secure delivery of 140 mio. kilo dairy products yearly, on approximately 1000 daily outgoing euro-pallets for a danish dairy with export to 50 countries of 350 different finished goods. This continues according to plan well into 2016.

Thanks to all of you, for choosing me, and us, again and again. I’m very proud of that, and very grateful for it. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year, and an exciting 2016 !

Michael Libens