Provize har gennem de sidste 2 år varetaget programledelsen for et internationalt ERP replacement program, og har nu succesfuldt idriftsat de første 2 af 4 divisioner.

Fokus er på at effektivisere forretningsprocesser og IT systemer på tværs af Sales, Configuration, Planning, Logistics, Production, Production IT, Purchasing, Projects, Service/Contracts og Finance, med henblik på at understøtte fortsat produkt- og forretnings-vækst, reducere omkostninger og sikre skalerbarhed.

Programmet har erstattet ældre legacy ERP og CPQ (Configure / Price / Quote) systemer med moderne cloud systemer fra IFS og Oracle. Disse integreres med virksomhedens øvrige systemer indenfor Produktions IT, CRM, PLM, TMS og BI.

Virksomheden er international, med produktionsenheder som er højt automatiserede, med robotter og IoT, og salgsafdelingerne anvender komplekse produktkonfigurationsværktøjer, for at servicere markedet bedst muligt.

Provize har haft den overordnede projektledelse af 10+ funktionelle teams, inklusiv arkitektur, systemkonfiguration, udvikling, masterdata, business change management, træning, QA & test, cutover og infrastruktur, samt styring af diverse leverandører og løsningspartnere : IFS, Curit, SolutionSpace, Oracle m.fl. Programmet har omfattet ca. 100 projektdeltagere inklusiv eksterne konsulenter. Der er kørt en fuld benefit tracking, med en forventet 3 års payback.

Programmet har været kørt som et stage gate projekt, med udvalgte scaled agile og scrum principper, samt en stærk fokus på forandringsledelse og træning.

De involverede systemer er IFS, Oracle Configurator (CPQ), Neuron Enterprise Service Bus (ESB), Custom-built Production IT/MES, og en række systemintegrationer til f.eks. Aras PLM, Microsoft CRM, VIS BI platform etc.

Michael Løvstad Libens fra Provize har varetaget programledelsen.