Provize idriftsætter integreret SAP R/3 og SAP S/4HANA løsning til tid og løn. 100% “remote” projekt.

Provize har gennem de sidste 6 måneder varetaget projektledelsen for et “Business Continuation” projekt, hvor der i forbindelse med en global udrulning af SAP S/4HANA skal sikres fortsat korrekt grundlag for tidsregistrering, fakturering og lønberegning for 5000+ medarbejdere i en global virksomhed indenfor grøn energi. 

Projektet har integreret et eksisterende SAP R/3 tidsregistrerings- og løn-system, med et nyt globalt SAP S/4HANA system som varetager fakturering og finansielle posteringer.

Provize har haft den overordnede projektledelse af design, build, test, QA og idriftsættelse, inklusive styring af leverandører, konsulenter og forretningsdeltagere. Alt er sket i tæt samarbejde med kundens arkitekter, tekniske specialister og styregruppe.

Projektet er gennemført som 100% “remote” projekt, hvor alt koordinering og samarbejde er sket online, i alle projektets faser.

Løsningen er nu succesfuldt idriftsat til forventet tid, kvalitet og budget, og skal herefter overdrages til driftorganisationen.

Michael Løvstad Libens fra Provize har varetaget projektledelsen.