Columbus IT

Steen Hagengaard, Managing Director Denmark, Columbus IT

“Michael Libens fra Provize, har været projektleder og en del af styregruppen på et af Columbus IT’ største og vigtigste Dynamics NAV projekter. Samarbejdet med Michael har været konstruktivt og behageligt, og han har udvist stor fleksibilitet og manøvredygtighed i forhold til en udfordrende position som projektleder for både kundens ressourcer og Columbus IT’ konsulenter.

Michael har i særdeleshed bidraget med en stærk styring og organisering af projektet, samtidigt med at han har stor forståelse for de menneskelige faktorer og den motivation som driver projektet succesfuldt i hus.

Michael har haft 14 konsulenter fra Columbus IT tilknyttet projektet over mere end 1 års tid, og de har alle haft et positivt forhold til Michael. I styregruppen har Michael løbende bidraget med et retvisende og realistisk billede af projektets status og dets risici, samt anvist løsningsmodeller på de forskellige udfordringer som projektet har været igennem. Jeg kan uden forbehold anbefale andre organisationer at tilknytte Michael som projektleder og som medlem af styregrupper.”