Scania AB

Helle Bay, Chief HR Officer (CHRO), Scania AB

”Peer Erlandsen har som ”Agile Transformation Lead” väret ansvarlig for implementering af Agile metoder på tvärs af HR-Tranformation programmet i Scania P&C.

Programmet tager sigte på at transformere Scania P&C til at kunne understötte Scanias fortsatte success, gennem etablering af en global P&C organisation med större strategisk og praktisk support til forretningen. Programmet retter sig mod P&C’s mange hundrede medarbejdere og har konkret omfattet op mod 100 deltagere fordelt på 6-7 teams og ledelse.

Peer har – med sin omfattende viden og erfaring med Agile transformation – på kort tid introduceret agile metoder og processer i HR-T programmets teams. Dertil er der successfuldt gennemfört en räkke program planlägnings-events, der har skabt ejerskab og retning samt afklaring af afhängigheder mellem teams’ene. Der er dermed etableret mere klarhed, udvikling og fremgang i programmet. Peer har samtidig etableret effektive agile samarbedsformer i den enkelte teams, ligesom tvärgående fora for f.eks. ”agile projekt ledere” er etableret.

Jeg kan give Peer min bedste anbefaling, da han har leveret fuldt ud på mine og Scanias forventninger – både som en leder af den Agile Transformation og som en Agil Coach. der kan skabe hurtig og effektiv forandring fra top til bund i organisationen. Dette i selv meget komplekse og omfattende scenarier som HR-T i Scania.”