2020 var – på trods af Corona – endnu et super spændende år i Provize, og 2021 tegner også til at blive det !

I løbet af året har vi arbejdet på en række meget interessante og udfordrende opgaver, som også kaster opgaver af sig i 2021.

Provize skal i 2021 fortsat levere projektledelse ved Global FMCG-virksomhed. Efter gennem flere år at have varetaget opgaver indenfor agil programledelse, ledelses coaching og etablering af en IT løsningsorganisation indenfor IT-infrastruktur, har Provize nu indgået aftale om at fortsætte samarbejdet i hele 2021. Læs mere her.

Vi har ligeledes gennem de sidste 2 år varetaget programledelsen for et internationalt ERP replacement program, og har nu succesfuldt idriftsat de føste 2 af 4 divisioner. Fokus er på at effektivisere forretningsprocesser og IT systemer på tværs af hele værdikæden, med henblik på at understøtte fortsat produkt- og forretnings-vækst, reducere omkostninger og sikre skalerbarhed. Læs mere her.

Vi er glade for igen i år at have haft mulighed for at støtte Kræftens Bekæmpelse igennem “Knæk Cancer” kampagnen.

Stor tak til kunder, samarbejdspartnere, projektdeltagere og vores familier for endnu et rigtigt spændende år i Provize. Vi glæder os meget til at se mere til jer alle i det nye år, og indtil da – rigtig glædelig jul & godt nytår !

merry xmas